ЧЗВ

Законни ли са електронните фактури?

Да, електронните фактури са напълно законни в много държави, включително и в Република България.


Какви документи може да издава системата?

Системата позволява да издавате електронни фактури, проформи, кредитни и дебитни известия включващи всички задължителни по закон реквизити, одобрени от НАП.


Мога ли да управлявам повече от една фирми?

Да, чрез системата Billbox.bg вие можете да управлявате повече от една фирма.


Може ли фирма да бъде управлявана от няколко потребителя?

Да, в системата Billbox.bg е възможно една фирма да бъде управлявана от няколко потребителя.


Как са защитени данните ми?

Вашите данни са защитени чрез 256-битово SSL-криптиране. Така цялата информация преминава през криптиран канал и данните не могат да бъдат прочетени от неоторизирани лица и зловредни програми.


Какво е BillBox.bg?

BillBox.bg е иновативна програма за издаване на електронни фактури и управление на финансовите операции във вашето бизнес предприятие. Тя предлага мощен софтуер за фактуриране, който ви дава възможността да лесно и бързо създавате, изпращате и управлявате


Какви са предимствата на електронните фактури?

Електронните фактури са съвременен и иновативен начин за издаване и обработка на фактурни документи в бизнес средата.


Какви данни трябва да съдържа една електронна фактура?

Една електронна фактура трябва да съдържа същите задължителни данни като хартиената фактура, но представени в електронен формат.


Как да проверим издадените ни фактури?

Във всяка бизнес транзакция е важно да се уверите, че получената данъчна фактура е валидна и съответства на всички законови изисквания. Това може да изглежда сложна задача, но има лесен и бърз начин за проверка на валидността на фактурата.


Какви са основанията за неначисляване на ДДС?

Основания за неначисляване на ДДС, предвидени от закона за данък върху добавената стойност.


Какъв е крайният срок за издаване на фактура?

Спазването на крайният срок за издаване на фактура е от решаващо значение както за бизнеса, така и за данъчните органи.


Може ли да издавам фактури в чуждестранни валути?

Системата позволява издаването на фактури във всички чуждестранни валути за които Българска народна банка (БНБ) публикува курсове на българския лев.


Кога една фактура трябва да бъде анулирана?

Когато сгрешена фактура е била отразена в дневника за продажбите или покупките, то тя трябва да бъде анулирана и да бъде издадена нова фактура.


Кога и защо трябва да издаваме фактури?

При всяка продажба на стоки или предоставяне на услуги, трябва да бъде издавана фактура, с изключение на определени случаи когато това не е задължително.


Каква е разликата между фактура и проформа фактура?

Основната разлика е че фактурата е официален и правно обвързващ документ, докато проформа фактурата е предварителен документ който не е правно ангажиращ за плащане.


Какви са ДДС ставките в държавите от ЕС?

В държавите от ЕС се прилагат различни видове ставки на ДДС в зависимост от продукта или услугата които са обект на сделката.