Може ли фирма да бъде управлявана от няколко потребителя?

Да, в системата Billbox.bg е възможно една фирма да бъде управлявана от няколко потребителя. Това предоставя възможност за сътрудничество и съвместна работа върху финансовите операции и фактурирането на фирмата.

Чрез системата Billbox.bg можете да добавите и управлявате различни потребители към вашия акаунт. За всяка фирма във вашия профил можете да определите различни нива на достъп и права за отделните потребители. Например, можете да разрешите на някои потребители само да създават фактури, докато други имат права да редактират и одобряват финансовите документи.

Това ви позволява да управлявате работата и да разпределяте отговорностите между различни потребители във фирмата. Системата осигурява сигурност и контрол, като позволява ви да следите дейността на потребителите и да им давате достъп само до необходимата информация и функционалности.

Сътрудничеството и споделянето на отговорности в системата Billbox.bg ви позволяват да ефективизирате работния процес, да осигурите точност и надеждност при фактурирането и финансовото управление на фирмата.