Акаунти и профили

В този раздел ще намерите информация за създаване, редактиране, изтриване и възстановяване на парола на потребителски акаунт и фирмен профил.

Потребителски акаунт

Потребителскят акаунти съдържат цялата необходима информацията за потребителя.


Фирмен профил

Фирменият профил съдържат цялата необходима информацията за една фирмата.