Каква е разликата между фактура и проформа фактура?

Фактурата и проформа фактурата са два различни вида документи, нека разгледаме по-подробно кога се използва всеки един от тях и да определим основните разлики.

Фактура

  • Фактурата е официален и правно обвързващ документ.
  • Съставя се и се издава след като стоки или услуги са били доставени или извършени.
  • Включва всички подробности за извършената търговска сделка, като описание на стоките или услугите, количеството, единичните цени, общите суми, данъците и други съответни данни.
  • Използва се за официално финансово отчетност и като доказателство за извършената търговска сделка.

Проформа фактура

  • Проформа фактурата не е официално задължителен документ и няма правна сила.
  • Издава се преди извършването на самата доставка на стоките или услугите, обикновено като предварително уведомление или предварителна оценка на разходите.
  • Включва същите данни като фактурата, но със специфичното отбелязване, че е проформа, и може да включва и по-подробни описания на стоките или услугите.
  • Използва се като предварително уведомление или предварително изложение на условията на търговската сделка. Не е задължителна за плащане и не се използва за данъчни или официални цели.

Основната разлика между фактура и проформа фактура е че фактурата е официален и правно обвързващ документ, който се издава след извършването на услуга или доставката на стока, докато проформа фактурата е предварително издаден документ, който предоставя информация за предстоящата доставката на стоката или услугата, но не е правно ангажиращ за плащане.