Как да проверим издадените ни фактури?

Във всяка бизнес транзакция е важно да се уверите, че получената данъчна фактура е валидна и съответства на всички законови изисквания. На първи поглед това може да изглежда като сложна задача, но в днешно време съвременните технологии ни предоставят лесен и бърз начин за проверка на валидността на фактурата.

В портала на Националната агенция за приходите (НАП) е създадена електронна услуга с цел подпомагане на задължените лица сами да проверяват какви фактури са издадени на тяхно име от други задължени лица, регистрирани по ЗДДС.

За да проверите кави фактури са издадени на ваше име трябва да влезете в портала на НАП и да изберете услуга "Справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС лица за определен данъчен период".
проверка на фактура в НАП
Натиснете бутона "Заявяване" за да заявите справка за декларираните продажби от регистрираните по ЗДДС лица за определен данъчен период. Системата ще поиска да влезете в профила си ако вече не сте го направили. Може да влезте в профила си използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП), персонален идентификационен код (ПИК) или Е-Автентикация. След като сте влезли в порофила си, може да продължите с заявяването на справката.

Сега остава да изберете периода който обхваща справка, тук е важно да се уточни че:

  • системата позволява да се прави само по една заявка на ден.
  • в една заявка може да се посочи само един данъчен период.
  • от периода на заявката не трябва да са изминали 5 години от изтичането на годината, в която е подадена справка-декларация или е следвало да бъде подадена.

Също така е важно да се уточни че за да получите коректни резултати в една справка, то трябва да е минал срока за подаване на ДДС декларации за периода на справката. По-просто казано, резултатите в една справка може да не са коректни ако тя е направена по-рано от 15-то число на следващия месец!

След като изпратите заявката, ще получите имейл за приета и изпълнена заявка, също и линк към генерираната справка. Справката съдържа следната информация: име на контрагент, ЕИК, номер и дата на фактурата, данъчна основа на облагаеми доставки, начислен ДДС и данъчна основа на освободени доставки.

По този начин винаги може да проверите и да разберете дали дадена фактура е валидна, осчетоводена и съответства на всички законови изисквания.