Какви са ДДС ставките в държавите от ЕС?

Ставките върху ДДС (Данък върху добавената стойност) в отделните държави от Европейския съюз варират в зависимост от различни фактори, включително от типа на стока или услугата. Всички държави-членки на ЕС трябва да имат стандартна ставка на ДДС, която не може да бъде по-ниска от 15%. Това е минималната ставка, която се изисква от държавите-членки. Възможно е държавите да имат няколко нива на ставките върху ДДС, като различни стоки и услуги се облагат с различни ставки.

Ставки на ДДС в държавите от ЕС

Ставки на ДДС в държавите от ЕС
Държава Стандартна Намалена Свръхнамалена Междинна
Австрия 20 10 / 13 - 13
Белгия 21 6 / 12 - 12
България 20 9 - -
Кипър 19 5 / 9 - -
Чехия 21 10 / 15 - -
Германия 19 7 - -
Дания 25 - - -
Естония 20 9 - -
Гърция 24 6 / 13 - -
Испания 21 10 4 -
Финландия 24 10 / 14 - -
Франция 20 5,5 / 10 2,1 -
Хърватия 25 5 / 13 - -
Унгария 27 5 / 18 - -
Ирландия 23 9 / 13,5 4,8 13,5
Италия 22 5 / 10 4 -
Литва 21 5 / 9 - -
Люксембург 17 8 3 14
Латвия 21 12 / 5 - -
Малта 18 5 / 7 - -
Нидерландия 21 9 - -
Полша 23 5 / 8 - -
Португалия 23 6 / 13 - 13
Румъния 19 5 / 9 - -
Швеция 25 6 / 12 - -
Словения 22 5 / 9,5 - -
Словакия 20 10 - -

 

Стандартна ставка

Всяка държава от ЕС има стандартна ставка на ДДС, която се прилага за повечето стоки и услуги и не може да бъде по-ниска от 15%.

Намалена ставка

Една или две намалени ставки могат да се прилагат за конкретни стоки и услуги, в съответствие със списъка в Приложение III към Директивата за ДДС. Въпреки това, в повечето случаи това не се отнася за услуги, предоставяни по електронен път. Тези намалени ставки не могат да бъдат по-ниски от 5%.

Специални ставки

Някои държави-членки на ЕС имат право да прилагат специални ставки на ДДС за определени доставки. Тези специални ставки са в сила в страните от ЕС, които ги прилагат към 1 януари 1991 г.
Първоначално тези ставки трябваше да бъдат временни мерки, предназначени за по-гладък преход към правилата на ЕС за ДДС, при влизането в сила на единния пазар на 1 януари 1993 г., и постепенно да бъдат премахнати.

Видове специални ставки:

  • Свръхнамалени ставки
  • Нулеви ставки
  • Междинни ставки (паркинг ставки)

Свръх намалени ставки

Ставките, които са по-ниски от 5%, се прилагат за продажбата на ограничен списък от стоки и услуги в някои държави от ЕС.

Нулеви ставки

Някои държави от ЕС прилагат нулеви ставки за определени продажби. При такава ставка, потребителите не трябва да заплащат ДДС, но имат право на приспадане на ДДС, който са заплатили при покупките, пряко свързани със съответната продажба.

Междинни ставки (паркинг ставки)

Някои държави от ЕС прилагат ставки на ДДС за паркинг при определени доставки на стоки и услуги, които не са включени в Приложение III към Директивата за ДДС. Тези държави имат право да продължат да прилагат намалени ставки на ДДС за тези доставки вместо стандартната ставка, при условие че ставката не е по-ниска от 12%.