Какъв е крайният срок за издаване на фактура?

Краен срок за издаване на фактура представлява времевия период, в рамките на който трябва да бъде издадена фактура след настъпване на данъчното събитие.

Спазването на крайният срок за издаване на фактура е от решаващо значение както за бизнеса, така и за данъчните органи.

Най-често фирмите издават фактурите предварително, преди плащането да е било извършено. В случаите когато е направено плащане но не е издадена фактура. То тогава фактурата трябва да бъде издадена не по-късно от 5 дни след настъпване на данъчно събитие.

Издаването на фактура след изтичането на крайният срока може да доведе до нежелани последици. Въпреки това в такъв случай, най-добрата практика е да се издаде фактурата веднага след установяването на грешката, за да се намали риска от глоби и санкции.