Ръководство

Приходи

Управление на фирмените приходи, проследяване на плащанията, издаване на фактури и други счетоводни документи.


Разходи

Отчитане на фирмените разходи, въвеждане на разходи и разходни документи в системата.


Документи

Управление на документите и съхранение на файловете в облак. Организиране и групиране на документите по тагове, редактиране, отпечатване и копиране.


Клиенти

Клиентите представляват всички физически и юридически лица които сте фактурирали или добавили ръчно.


Склад

Организирайте и следете складовите наличности в реално време, така ще знаете с какво и колко точно разполагате на склад.


Доклади

Подробни доклади и отчети, с помощта на които във всеки един момент ще имате ясна представа в каква посока върви вашият бизнес.