Какви документи може да издава системата?

Billbox.bg предоставя възможност за издаване на фактури, проформи, кредитни и дебитни известия, които съответстват на задължителните реквизити, одобрени от Националната агенция по приходите (НАП). Това означава, че документите, които създавате през системата, ще бъдат в съответствие с българското законодателство и ще отговарят на изискванията за данъчно и счетоводно отчитане.

Фактурите, проформите, кредитните и дебитните известия, издадени чрез Billbox.bg, ще съдържат всички задължителни реквизити, които трябва да бъдат включени според НАП. Това включва данни като данъчен номер на издателя на фактурата, данъчен номер на получателя, дата на издаване, номер на фактурата, описание на стоките или услугите, цена, данъци и други релевантни данни.

Billbox.bg се стреми да осигури правилното и лесно създаване на документи, които са в съответствие с българските данъчни и счетоводни изисквания. Така вие можете да бъдете уверени, че вашите фактури, проформи, кредитни и дебитни известия са правилно форматирани и отговарят на стандартите, изисквани от НАП.