Законни ли са електронните фактури?

Да, електронните фактури са напълно законни в много държави, включително и в Република България. В множество юрисдикции са приети специални закони и регулации, които признават и регулират използването на електронни фактури като законен начин за издаване и обмен на фактурни документи.

В България електронните фактури са признати и регулирани от Закона за електронното управление (ЗЕУ), Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и Закона за данъка върху добавена стойност (ЗДДС). Тези закони осигуряват правна основа за използването на електронни фактури и определят изискванията и условията за тяхното валидност и признаване.

Важно е да се отбележи, че за да се съобразят със законодателството, електронните фактури трябва да отговарят на определени технически и сигурностни стандарти, включително използването на електронни подписи или други методи за гарантиране на автентичността и непроменяемостта на документите. Също така, съхранението и достъпът до електронните фактури трябва да бъдат осигурени според законовите изисквания.

Следователно, при спазване на съответните законодателни и технически изисквания, издаването и изпращането на електронни фактури е напълно законно и признато от правната система. Това позволява на организациите да се възползват от предимствата на електронните фактури и да изградят по-ефективни и съвременни процеси за управление на фактурната документация.