Приходи

Фактуриране на приходите, издаване на фактури, проформа фактури, кредитни и дебитни известия. Управление на периодичните плащания, шаблони и кочаните с фактури, проследяване на просрочените плащания.

Кочани

Кочанът с фактури ви дава възможност да организирате фактурите си като определите броя и поредноста на номерата им в него.


Фактури

Фактурите ви позволяват да таксувате клиентите си, като по този начин отчитате приходите си и проследявате паричните потоци във вашата фирма.


Проформа фактури

Проформа фактурата е вид чернова на нормална и текуща фактура, но без да има балансова стойност.


Кредитни известия

Кредитното известие, известно още като кредит нота или сторно, е първичен счетоводен документ, чрез който поради различни обстоятелства се намалява данъчната основа на доставката, за която е издадена фактура.


Дебитни известия

Дебитно известие, известно още като дебит нота, е първичен счетоводен документ, чрез който поради различни обстоятелства се увеличава данъчната основа на доставката, за която е издадена фактура.


Шаблони

Шаблонът е образец на документ, по който се изработват множество еднакви документи.


Периодични плащания

Периодичното плащане е автоматично издаване на фактура за направено плащане през определен период от време.


Просрочени плащания

Списък на всички издадени фактури по които не е постъпило плащане и са отбелязани в системата със статус на плащане "Изчакващо".