Клиенти

Клиентите представляват всички физически и юридически лица които сте фактурирали или добавили ръчно.

Създаване на клиент

Добавяне на физическо или юридическо лице и цялата необходима информация за него към списъка с клиенти.


Редактиране на клиент

Промяна на данните на клиент, редактиране на информацията свързана с конкретно физическо или юридическо лице.


Изтриване на клиент

Премахване на физическо или юридическо лице от списъка с клиенти и изтриване на данните за него.