Разходи

Отчитане на разходите, въвеждане и редактиране на разходи и разходни документи, отпечатване, сваляне и изтриване на разходен документ.

Създаване на разход

Отчитайте разходите като добавите разходен документ, след което системата автоматично ще го разчете и извлече необходимите данни от него. Или създайте нов разход ръчно като въведете необходимите данни.


Редактиране на разход

Промяна на данните на вече създаден разход в системата, стига той да не е бил вече осчетоводен.


Сваляне на разходен документ

Изтегляне на разходен документ прикачен към разход в системата и запазване на копие на файла на локалния ви компютър.


Отпечатване на разходен документ

Принтиране на разходен документ прикачен към разход в системата, отпечатване на файла на хартиен носител.


Изтриване на разход

Премахване на разход и разходен документ от системата, само в случаите когато не е бил вече осчетоводен.