Просрочени плащания

Списък с фактури по които не са направени плащания в определения за това срок.

  1. Отидете на раздел "Просрочени плащания".
    (1) От менюто в ляво изберете "Приходи".
    (2) Изберете раздел "Просрочени плащания".
    просрочени задължения