Документи

Управление на документите и съхранение на файловете в облак. Организиране и групиране на документите по тагове, редактиране, отпечатване и копиране.

Създаване на документ

Добавете документ в системата като създадете нов запис и прикачите избран от вас файл.


Редактиране на документ

Редактирайте избран документ като промените вече зададените му описание или таговете.


Сваляне на документ

Свалете документ като изтеглите копие на прикачения файла на локалния ви компютър.


Отпечатване на документ

Принтиране на документ, отпечатване на прикачения файла на хартиен носител.


Изтриване на документ

Изтриване на документ и премахването му от системата.