Изтриване на разход

За да може еидн разход да бъде изтрит то той не трябва да е със статус "Осчетоводен"!
За да изтриете разход трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Изберете разхода който искате да изтриете.
  (1) От менюто в ляво изберете "Разходи".
  (2) Намерете разхода и отворете менюто в края на реда.
  избиране на разход
 2. Изтриване на разход.
  (3) Изберете "Изтрий" от падащото меню.
  изтриване на разход
  Ще се отвори модален прозорец, потвърдите операцията по изтриване като натиснете бутона (ОК).
  След като сте потвърдили операцията, разхода ще бъде изтрит и премахнат от списъка.