Редактиране на разход

За да може еидн разход да бъде редактиран то той не трябва да е със статус "Осчетоводен"!
За да редактирате разход трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Изберете разхода който искате да редактирате.
  (1) От менюто в ляво изберете "Разходи".
  (2) Намерете разхода и отворете менюто в края на реда.
  изберете разход
  (3) Изберете "Редактирай" от падащото меню.
  редактиране на разход
 2. Редактирайте разхода.
  Ще се отвори форма където може да направите желаните от вас промени.
  редакция на разход
  Запазете направените промени като натиснете бутона "Запази".