Издаване на фактура

За да създадете нова фактура трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Отидете на раздел "Фактури".
  (1) От менюто в ляво изберете "Приходи".
  (2) Изберете раздел "Фактури".
  (3) Натиснете бутона "Добави" и от падащото меню изберете "Фактура".
  създаване на фактура
 2. Създайте нова фактура.
  Изберете кочан
  кочан на фактура
  Попълнете данните на получателя:
  - Име на фирма (юридическо лице).
  - Идентификационен номер. ДДС регистрация.
  - Адрес на регистрация.
  - МОЛ (Материалмно отговорно лице).
  получател на фактура
  Избройте артикулите/услугите включваща фактурата.
  - Наименование
  - Код
  - Количество
  - Мярка (мерна единица за количество)
  - Единична цена
  ! Останалите полета ще бъдат генерирани/изчислени автоматично.
  артикули на фактура
  При основание за неначисляване на ДДС
  - Въведете съответното основание или изберете от предефинираните такива.
  основание за неначисляване на ДДС
  В случай че сумата за плащане се различава от данъчната основа и данъка, тя задължително се посочва, за целта използвайте полето "Бележка".
  бележка на фактура
  Изберете начин на плащане.
  начин за плащане на фактура
  Може да добавите лична бележка която ще бъде видима само в системата но не и във фактурата.
  лична бележка на фактура
  След като сте попълнили полетата натиснете бутона "Създай фактура".
  фактура
  Новосъздадената фактура ще появи в списъка с фактури.
  списък със фактури