<< Назад

Акаунти и профили


Фирмен профил

Фирменият профил съдържат цялата необходима информацията за една фирмата.

В този раздел ще намерите информация за това как да създадете, редактирате или или премахнете фирмен профил от вашият акаунт.

Създаване на профил

Регистриране на нова фирма - фирмен профил с който да оперирате в системата.


Редактиране на профил

Редактирането на фирмен профил позволява част от данните на дадена фирма да бъдат променени.


Премахване на профил

Премахването на фирма, изтрива фирменият профил от вашият потребителски акаунт.