Създаване на профил

За да създадете фирмен профил трябва да изпълните следните стъпки:

 1. Отворете списъка с фирмени профили.
  От менюто в горния десен ъгъл изберете "Фирми".
  Списък с фирмени профили
 2. Добавете нова фирма - юридическо лице.
  Нова фирма - юридическо лице
  Натиснете бутона "Добави" и ще се отвори формата за регистрация на нова фирма - юридическо лице.
  Форма за регистрация на фирма - юридическо лице
 3. Регистрирайте нова фирма - юридическо лице.
  Примерни данни за фирма - юридическо лице:
   - Име на фирма (юридическо лице): Фирмата ООД
   - Държава: България
   - ЕИК: 123456789
   - Номер по ДДС: попълва се автоматизно ако сте избрали ДДС регистрация.
   - ДДС регистрация: Изберете ако фирмата е регистрирана по ДДС, също изберете съответния даначен процент.
   - Град: София
   - Адрес: Пл. „Народно събрание“ №1
   - МОЛ: Иван Иванов
   - Телефон: 0987654321
  Банкова сметка (банкова сметка с която оперира фирмата):

   - Име на банка: Българска народна банка
   - SWIFT: BNBGBGSF
   - IBAN: BG40BNBG12345678901234
  Форма за регистрация на фирма - юридическо лице
  След като сте попълнили формата натиснете бутона "Запази" и новосъздадената фирма ще бъде добавена към списъка с фирми.Нова фирма - юридическо лице
  За да оперирате с новосъздадената от вас фирма - юридическо лице, трябва да натиснете бутона "Избери".